ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผลการค้นหา "{{SearchResult}}" จำนวน {{vatresult.length}} รายการ
กำลังค้นหา "{{searching}}"...

ลำดับ
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ วันที่จดทะเบียน ประวัติการจดทะเบียน
{{$index+1}}
{{list.Id13}} {{list.CompanyName}} {{list.Address}} {{list.PostCode}} {{list.BusinessFirstDate}} ดูประวัติ
{{AlertText}}
{{NotFound}}
loading